Povijest Livna

Livno je lijepi mali grad duge i turbulentne povijesti koja počinje prije više od 2000 godina sa Ilirima i njihovim gradinama, pa preko Rimljana, srednjovjekovnih Hrvata, Turaka, Austro-Ugara i Jugoslavija u nekoliko oblika, dolazi do današnjih dana. Svi su oni rasipali svoje tragove po prostranom Livanjskom polju, a dio tih tragova prikupljn je i čuva se u Muzeju na Gorici u Livnu.

Putniče namjerniče, ako si znatiželjan i želiš svojom rukom dotaknuti dio ove osebujne povijesti, ti moraš doći u Livno. Drugog muzeja, ovako bogatog sadržajima i moderno opremljenog, nema u državi Bosni i Hercegovini, koja nastade u ratu devedestih godina dvadesetog stoljeća, a složiše je tako da joj budućnost bude još turbulentnija od prošlosti.